Nätverk INOM SUPPLY CHAIN

Vi har skapat ett forum där Sveriges företag hjälps åt att rusta och öka kompetensen inom inköp. Syftet är också att identifiera utmaningar och kritiska frågor. Samt att ytterligare öka den strategiska höjden och fånga vad som är aktuellt nu och i framtiden samt disktutera hur detta kan appliceras i den egna organisation.

Därför planerar och genomför Scandinavian Purchasing Group ett antal olika nätverk för chefer och specialister inom supply chain management. Alla nätverk är begränsade till deltagarantalet för att få en djupare gemenskap, ett större utbyte och en mer långsiktigt värde för deltagaren och dess företag. Nätverken leds av seniora företrädare med djup erfarenhet och trovärdighet inom respektive område. 

Vi vet hur du kan skapa en fungerande kultur som engagerar dina medarbetare och som ger dem möjlighet att uppfylla sina ambitioner. Det vet vi tack vare vår erfarenhet av vad begåvade människor inom Supply Chain söker och behöver. Vi hjälper dig att investera i och utveckla dina talangfulla medarbetare, helt enkelt. 

 

Bookmark and Share