COST MANAGEMENT

Vet du vad som kostar, hur mycket, varför och vad som kan göras åt det? Att ha en god kontroll på företagets operationella kostnader kräver en uppfattning om aktuell produktkostnad, en förståelse av vilka delar den består av och vad som påverkar den. För att sedan även kunna påverka den krävs goda metoder att angripa de grundorsaker till kostnad man identifierat. 

Våra utbildningar ger grundläggande färdigheter i att kalkylera produkten, analysera kostnadssambanden och angripa de olika kostnadsslagen utifrån ett brett perspektiv, ett konstruktionsperspektiv samt ett produktionsperspektiv.

De flesta företag verkar i en miljö där det är viktigt att ha kontroll på, och minska, sina produktkostnader. I vissa fall är detta en förutsättning för att alls kunna sälja och i andra fall kommer kraven via ägare som önskar en ökad marginal. Om produkterna är inköpta består priset till största delen av andra delar än leverantörens vinst.

Det räcker alltså inte att förhandla sig till en aldrig så låg vinstmarginal hos leverantören utan man behöver som inköpare förstå och förändra även dessa andra kostnadsslag för att bli riktigt framgångsrik. Är det egentillverkade produkter gäller detta i än högre grad.

Cost Management »
Cost Management Avancerad »


Bookmark and Share