COST MANAGEMENT avancerad

Den här utbildningen tar Cost Management till nästa nivå. Vi går igenom ett flertal användbara verktyg, där värdeanalys är den kraftfullaste metoden att kostnadsoptimera en konstruktion.

Genom att i detalj förstå produktens kostnad, dess krav och hur de påverkar kostnad kan man få värdefull information som kan användas i förhandlingar och till beslutsunderlag till besparingsprojekt.

Andra metoder och verktyg som berörs är Lean manufacturing, Kaizen, Initial Analys (IA) processoptimering, Value Stream mapping med flera.

Syfte och utbildningsmål

Att ge praktiska verktyg för kostnadsreduktionsaktiviteter som går utöver prisförhandling.Detta är en avancerad utbildning för inköpare och produktansvariga som vill använda strukturerade metoder för att identifiera kostnadsbesparingar. Metoderna är mycket effektiva vid inköp av produkter och komponenter men kan även appliceras på tjänsteinköp.

Vem ska gå?

Tekniska inköpare, produktutvecklare, produktionsledare och tekniker som kommer att delta i kostnadsbesparingsprojekt.

Exempel på innehåll:

  • Introduktion och orientering av värdeanalys (VA) och dess användbarhet
  • Cost Breakdown Analysis
  • Effektivitetskurvor
  • ACB-kalkylering och overheadkostnader
  • Projektledningsverktyg för drivande av kostnadsbesparingsprojekt
  • Processoptimeringsverktyg
  • Avancerade indexberäkningar
  • Value Stream Mapping
  • Functional analysis

 
Bookmark and Share