COST MANAGEMENT

Denna utbildning ger dig som inköpare eller inköpschef de grunder som du bör ha som specialist på kostnader. Vi förbereder dig att bli företagets verkliga cost-cutter och lär dig att förstå hur leverantörer beräknar sina kostnader och deras försäljningspris. Dessutom få förståelse för hur kostnader i Supply chain uppstår deras påverkan och hur kalkylmodeller för att beräkna kostnaden i Supply Chain kan utvecklas.

En detaljerad produktkalkyl har två huvudsyften:
 1. Ge ett kraftfullt underlag för förhandling
 2. Ge en bas för kostnadssänkningsarbete genom att synliggöra kostnadsstrukturer.
 3. Förståelse för vilka kostnader som uppkommer i supply Chain
Kursen kommer även att gå igenom en  verktyg för att bygga och underhålla produktkalkyler.  

Syfte och utbildningsmål

Att ge de grunder i Cost Management som krävs för att förstå sina egna och leverantörens kostnadsstruktur och prissättning.

Vem ska gå?

Inköpare på alla nivåer som vill lära sig att använda kostnadsfördelning och detaljerade kalkyler som beslutsfattande verktyg för besparingsprojekt och förhandlingar.

Exempel på innehåll:

 • Framtagning av produktkalkyler
 • Varför och hur skall jag använda kalkylen?
 • Leverantörens fasta och rörliga kostnader
 • Hur leverantörer fördelar fasta kostnader
 • Olika kostnadsslag
 • Avskrivningens inverkan på kostnaderna
 • Marginal och vinstberäkning
 • Produktivitetens påverkan på kostnader
 • Affärskalkylen som analysverktyg
 • Cost Breakdown Analysis
 • Hur använda och var hitta kostnadsindex mm.

 
"För inköpare som vill lära sig att använda den detaljerade kalkylen som arebtsverktyg i sitt arbete och som beslutsfattande underlag inför olika sourcingsituationer, i besparingsprojekt och i förhandlingar."
Bookmark and Share