FÖRHANDLING

Är du rätt förberedd inför årets förhandlingar? Våra program riktar sig till dig som arbetar medinköp och försäljning och som vill förstå och kunna påverka händelseförloppet i dina förhandlingar. Kurserna är utpräglat interaktiva och bygger på rollspel, förhandlingsteori och analys.

Du lär dig analysera olika förhandlingssituationer baserat på modern förhandlingsteknik och praktiskt inköps- och säljarbete. Vi använder en enkel och kraftfull modell för förhandlingsförberedelsen. Modellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har därefter vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm.
Du får en omfattande träning i själva förhandlingsgenomförandet med målsättning att ge ökad kunskap om hur kommunikation, psykologi och ditt eget beteende påverkar utfallet förhandlingen.

Förhandlingsteknik »
Förhandlingsteknik Avancerad »

Bookmark and Share