FÖRHANDLINGSSTRATEGIER

Ett sätt att hitta nya affärslösningar och agera professionellt är att ha goda kunskaper i förhandlingsteknik. Som inköpare är förhandlingsteknik core business. Det är i förberedelsen inför förhandlingarna och under förhandlingen du visar att du är värd din lön.

Hur ofta tränar du egentligen förhandlingsteknik? Det är kanske dags att träna i en miljö där det går att ta ut svängarna och få tips på hur du som professionell förhandlare borde agera. På den här utbildningen får du chansen till just det.

Vi tränar bland annat på dessa situationer
 • Avveckling av leverantör
 • Förändrade köpvolymer
 • Prisförhandlingar
 • Sole/single source situationer

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att du ska få en grundläggande kunskap om förhandlingsprocessens olika steg och hur de passar ihop. Målet är att du efter kursen på egen hand kan planera, genomföra och följa upp dina förhandlingar.

Vem ska gå?

Du som vill förstå hur en förhandlingsprocess är uppbyggd och lära dig dess grunder samt träna din praktiska förhandlingsförmåga.

Exempel på innehåll:

 • Modeller för systematisk förhandlingsförberedelse
 • Förhållandet inköpsstrategier/förhandlingsstrategier
 • Inköpsprocessen
 • Förhandlingsprocessen
 • Prisförhandlingsteknik
 • Problemlösande förhandlingar
 • Fördjupade insikter i förhandlingspsykologi
 • Träning i praktisk förhandlingsteknik


 
"Hur ofta tränar du egentligen din förhandlingsteknik?"
Bookmark and Share