Hur tänker inköparen?

ATT SÄLJA TILL OFFENTLIG SEKTOR

Genom lagen om offentlig upphandling har säljarbetet blivit både enklare och svårare. Enklare på det sättet att det har blivit en tydligare struktur i upphandlingarna och att jag som säljare skall få en rättvis behandling av den upphandlande enheten och därigenom slipper ”svågerupphandlingar”. Svårare har det blivit på det sättet att nu är formalia otroligt viktig, minsta lilla fel i offerterna kan göra att vi blir bortplockade för att vi inte har fyllt i vissa krav som kan vara självklara men inte råkade vara med i informationen till den upphandlande enheten.

På denna utbildning kommer du som säljare att få massor med tips på hur du skall göra för att vara med till slutet i upphandlingarna och inte fallera på onödiga misstag. Är det så att du som säljare kan påverka utgången? På denna utbildning får du svaret. Vi går även igenom vissa tyngre juridiska frågor och finesser – lite överkurs som kan utnyttjas till din fördel.


Syfte och utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att ge dig som säljare grunderna i offentlig upphandling och tipsen på vägen från professionella upphandlare som har sett otroligt massa säljare fallera på onödiga misstag. Målet med utbildningen är att du skall förstå de regelverk som styr den offentliga upphandlaren.


Vem ska gå?

Säljare, säljchefer som har det offentliga som kund och arbetar med lagen om offentlig upphandling.


Exempel på innehåll:

  • Att sälja till offentlig sektor
  • Regelverk som styr kundens agerande
  • Vad måste du som säljare kunna och göra?
  • På vilket sätt ger regelverket säljaren skydd?
  • Hur kan jag utnyttja regelverket?
  • Var tog förhandlingen och andra chansen vägen?
  • Hur får vi konkurrensfördelar?
  • Strategiska anbud
  • Användning av köparens viktning till min fördel
  • Kan jag påverka utgången?


 
Bookmark and Share