Hur tänker inköparen?

SÄLJFÖRHANDLINGAR

För att möta företagets krav på ökad tillväxt, är relationen och avtalen med kunderna vitala. Oftast är det komplexa affärssituationer som skall lösas. Detta kräver att de medarbetare som hanterar kundrelationerna gör det professionellt. Ett sätt att hitta nya affärslösningar och agera professionellt är att ha goda kunskaper i förhandlingsteknik. Som säljare är detta ”Core business”. Det är i förberedelserna inför- och under förhandlingarna du visar om du är värd din lön.

Hur ofta får du möjligheten att träna förhandlingsteknik? Det är kanske dags att träna i en miljö där det går att ta ut svängarna och få tips på hur du som professionell förhandlare borde agera. På den här utbildningen får du chansen.

Vi tränar bland annat på dessa situationer:

 • Nykundsförhandling
 • Förändrade köpvolymer
 • Prisförhandlingar
 • Kompensation för ökade kostnader


Syfte och utbildningsmål

Meningen är att du som säljare ska få den grundläggande kunskap om förhandlingsprocessens olika steg som krävs för att bli en professionell förhandlare. Målet är att du efter kursen på egen hand ska kunna planera, genomföra och följa upp dina förhandlingar.


Vem ska gå?

Denna kurs riktar sig till dig som vill förstå hur förhandlingsprocessen är uppbyggd samt lära dig dess grunder och träna din praktiska förhandlingsförmåga.


Exempel på innehåll:

 • Modeller för systematisk förhandlingsförberedelse
 • Förhållandet säljstrategier / inköpsstrategier / förhandlingsstrategier
 • Inköpsprocessen vs säljprocessen
 • Förhandlingsprocessen
 • Prisförhandlingsteknik
 • Problemlösande förhandlingar
 • Fördjupade insikter i förhandlingspsykologi
 • Träning i praktisk förhandlingsteknik


 
Bookmark and Share