INKÖP

De senaste åren har området inköp genomgått stora förändringar. Från att bara vara en service- och stödfunktion till produktion så har inköp fått en allt större strategisk betydelse i företagets affärsutveckling.

Idag betraktas inköparna som strategiska affärsmän och affärskvinnor som skall göra goda affärer och skapa långsiktiga leverantörsrelationer. Rollen som ”bara” materialförsörjare är borta – tack och lov.

Givetvis är det fortfarande skillnad mellan olika företag och branscher, men i ett modernt företag har inköp ett mycket större inflytande idag än tidigare. Det här kräver naturligtvis att det finns ett större behov av välutbildade medarbetare. Vårt inköpsprogram innehåller både grundutbildningar och mer avancerade utbildningar.

Affärsmässiga inköp »
Sourcing Excellence Program »
Besparingsprojekt för direkt & indirekt material »
Supplier Relationship Management »
Category Management »
e-Sourcing »

Bookmark and Share