AFFÄRSMÄSSIGA INKÖP

Kursen Affärsmässiga inköp vänder sig till dig som köper in och förhandlar, utan att för den skull vara inköpare på heltid. En stor del av ett företags inköp och förhandling görs av personer som egentligen har andra huvuduppgifter som exempelvis VD, marknadschefer, projektledare och många andra.

Om inte deltidsinköparna har tillräckliga kunskaper kan följden bli att köpen genomförs utan tillräcklig kvalitets- och kostnadskontroll. Det är här kursen kommer in i bilden. Genom kursen lär du dig grunderna i en inköpsprocess utifrån aktuella och spännande praktikfall.

Syfte och utbildningsmål

Målet med kursen är att du som inte är inköpare på heltid får grundläggande förståelse för kritiska aspekter i inköpsprocessen och de kunskaper som behövs för att genomföra framgångsrika affärsupphandlingar.

Målgrupp

Kursen är en introduktionskurs i inköp och förhandling som vänder sig till alla som i det dagliga arbetet beställer, köper in eller avropar. Som projektledare, chefer, sekreterare/assistenter, controllers, affärsansvariga, säljare, produktansvariga, tekniker, konstruktörer, och många andra så kallade deltidsinköpare internt.

Exempel på innehåll:

  • Inköpets betydelse i organisationen
  • Inköpets roll och uppgift
  • Affärsmässighet och etik
  • Förhandlingsprocessen steg för steg
  • Avtal/fullmakt/ramavtal
  • Standardvillkor
  • Inköpsekonomi
  • Leverantörsrelationer
  • Kalkyl- och prissättningsmetoder
  • Hur arbetar säljaren?
"Kursen Affärsmässiga inköp vänder sig till dig som köper in och förhandlar, utan att för den skull vara inköpare på heltid
"
Bookmark and Share