the Sourcing EXCELLENCE PROGRAM

The Sourcing Excellence Program handlar om att göra bra affärer. Din förmåga att göra affärer på rätt sätt kan bli skillnaden mellan succé och fiasko för ditt företag.

Med "best-in-class" som fokus inom Category Management och strategiskt inköp har vi skapat detta program för att ge dig förutsättningarna att lyckas i ditt arbete med att styra dina inköpskategorier för att skapa varaktiga besparingar och utveckla dina affärer med dina leverantörer.Programmet ger dig fördelar som:

 • Kompetens att driva en varu- eller tjänstekategori ur ett strategiskt inköpsperspektiv
 • Hur du får maximalt värde ur leverantörsmarknaden
 • Ett mer strategiskt arbetssätt som fungerar med andra funktioner
 • Underlag för att utveckla kategoristrategier
 • Erfarenheter av att testa några nya verktyg
 • Förståelse för affärsmässighet och totalkostnad

Dessutom får du:

 • Praktiskt användbara mallar
 • Tillgång till Sveriges mest erfarna inköpslärare
 • Möjlighet att bilda nätverk för fortsatt utveckling

Hur jobbar vi:

Programmet är praktiskt tillämpbart dvs. alla deltagare kan direkt tillämpa de nya kunskaperna. För att utmana och uppmuntra viljan att förbättra sig väver vi in praktiska övningar med tester av nya verktyg. Deltagarnas egna kategorier används som arbetsmaterial löpande under programmet. Mellan modulerna arbetar deltagarna på sina kategoriplaner för att implementera de erhållna kunskaperna från respektive modul. Kategoristrategin skall redovisas för företagsledningen "hemma" efter programmet.  Det skapar tryck och engagemang under hela programmet. 

Syfte och utbildningsmål:

 • Att självklart och naturligt kunna driva en egen inköpskategori
 • Att kunna utveckla arbetssätt och medverka till utvecklingen av inköpsfunktionen
 • Kompetens att ge de viktigaste sak/behovsägarna i företaget ett strategiskt och affärsmässigt värde
 • Hur man får maximalt värde ur leverantörskedjan
 • Att skapa kategoriplaner och strategier för utvalda produktgrupper


Bookmark and Share